Uygulanan Testler

Mercan Psikoloji Merkezimizde çocuk, ergen ve yetişkinlere MOXO Dikkat Testi Uygulanmaktadır.
MOXO dikkat testi, dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performansını objektif olarak ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen bilgisayar tabanlı bir testtir.

UYGULADIĞI DİĞER ÇOCUK, ERGEN TEST ve ÖLÇEKLERİ

 • Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
 • Cattell 2a-3a Zeka Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Değiştirilmiş İlk Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT)
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Çocuklar için Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ölçeği
 • Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri
 • Bieber Cümle Tamamlama Testi
 • Kime göre ben neyim?
 • Tedbir Ülkesi
 • Otobiyografi
 • Kinder Angst Testi
 • Temel eğitimde öğrenme güçlüğü bulunan öğrencilerin tespitinde kullanılacak seviye tespit formu
 • Burdon Dikkat Testi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Çocuklar için Depresyon Ölçeği
 • Çocukluk Çağı Kaygı Bozuklukları Özbildirim Ölçeği
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Okula Hazırlık Testi
 • Yale Brown OKB Ölçeği
 • Porteus Labirentleri Zeka Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Bahçe Testi
 • Ağaç Testi
 • Bir İnsan Çiz Testi
 • Aile çiz testi
 • Luisa duss psikanalitik öykü testi
 • CAT
 • Aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu ölçeği
 • Conner’s Aile Değerlendirme Formu
 • Aile Değerlendirme Ölçeği
 • 4-18 yaş Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Portage Dil Gelişim Testi
 • Hill-Castro Çocuk Değerlendirme Formu
 • Hiperaktivite Belirti Takip Formu

YETİŞKİN TEST ve ÖLÇEKLERİ

 • SCL-90 R
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Cornell Index
 • Offer Benlik İmgesi Ölçeği
 • Eysenck Kişilik Anketi
 • POMS
 • WBSI
 • ÇÇDÖ
 • MMPI
 • Strese Dayanıklılık Ölçeği
 • TCI
 • DSM-IV’e dayalı Erişkin DEB/DEHB Tanı ve Değerlendirme Envanteri
 • Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği
 • Rathus Atılganlık Envanteri
 • Beck Depresyon Envanteri
 • Geriyatrik Depresyon Ölçeği
 • Hamilton Depresyonu Derecelendirme Ölçeği
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği
 • Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi
 • Obsesif İnanışlar Anketi
 • Standardize Mini Mental Test
 • Kısa Kognitif Muayene Çizelgesi
 • Çok Boyutlu Öfke Ölçeği
 • Duygu Dışa Vurumu Ölçeği
 • Barrat Dürtüsellik Ölçeği
 • Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi
 • Michigan Alkolizm Tarama Testi
 • Bağımlılık Değerlendirme Formu
 • DRUG ABUSE Tarama Testi
 • Uykusuzluk Şiddeti Ölçeği
 • Rüya Ölçeği
 • Young Mani Değerlendirme Ölçeği
 • Duygudurum Bozuklukları Ölçeği
 • İlişki Durum Değerlendirme Ölçeği
 • Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri