Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) bir psikoterapi türüdür. İnsan duygularını ve davranışlarını inceleyen psikolojik modellerden geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerinde birçok sorun alanında ve psikiyatrik bozukluklarda etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir.
Read More

Uygulanan Testler

Mercan Psikoloji Merkezimizde çocuk, ergen ve yetişkinlere MOXO Dikkat Testi Uygulanmaktadır.
MOXO dikkat testi, dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performansını objektif olarak ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen bilgisayar tabanlı bir testtir.
Read More

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Çocukluk çağının en sık görülen bozukluklarından biri olan DEHB, önemli akademik, sosyal, psikolojik sorunlara yol açabilen, olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen bir nörobiyolojik bir rahatsızlıktır.
DEHB toplumda %5-10 gibi çok yüksek oranda görülür. Çocukluk döneminde başlayıp, %60-70 oranında erişkin dönemde devam edebilmektedir.
Read More

Oyun ve Oyun Terapisi

Oyun, çocuk için duyguları ifade etme, keşfetme, ilişkileri keşfetme, çocuğun yaşantılarını aktarma isteklerini ifade etme ve kendilerini tatmin (doyum) etme yeridir. Çocukların yaşantıları ile ilgili problemleri onlarla birlikte yaşayan insanlardan uzakta değildir. Bu yüzden oyun terapisi çocuğun iç dinamik yapılarına uygun veya eşit dinamikte olmalıdır.
Read More

Hakkımızda

Uzman Klinik Psikolog Psikoterapist İmren MERCAN
1991 Edirne doğumlu olup, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 mezunudur.Yüksek lisans öğrenimini Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.
Tez çalışması olarak ” Üsküdar Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerde Sınav Öncesi Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi ” konusu ile tamamlamıştır. 
Read More